Aktualności

You are here:

Formy opodatkowania PIT: Podatek według skali czy liniowy?

Pierwsze dni każdego nowego roku podatkowego to dla części przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, czas, w którym zwykle zastanawiają się, czy korzystniejszy dla nich jest 19% podatek liniowy, czy też podatek według skali. Zwykle biorą pod uwagę możliwość korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z małżonkiem czy w sposób…

Details

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2015

Roczna deklaracja podatkowa PIT 2015 Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy niewielkie przychody i zarobki też zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy należy złożyć roczny PIT? Problemem może być również wybór formy – zatem czy należy deklarację złożyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie. Czy muszę…

Details

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – 6 najczęstrzych błędów

1. Brak ujęcia w księgach wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego roku budżetowego Obowiązek ujęcia wszystkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jeszcze przed ich zamknięciem wynika z zasady memoriału wyrażonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według niej każda jednostka jest zobowiązana do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów…

Details

Odliczenie VAT od zakupu paliwa. Zmiany od 1 lipca 2015 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. podatników obowiązują nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Od lipca czekają nas kolejne zmiany. Stosując pewnego rodzaju uproszenie, można powiedzieć, że od kwietnia wydatki związane z tymi pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (oczywiście w całości opodatkowanej VAT) dają podatnikom prawo do odliczenia 100% wartości podatku naliczonego. Inaczej…

Details

Pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą bądź dopiero myślące o uruchomieniu własnej firmy mogą skorzystać z pomocy finansowej, jaka przewidziana jest w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Pożyczki można przeznaczyć na uruchomienie nowej działalności gospodarczej bądź na rozwój już prowadzonej firmy. Dla kogo pożyczka? O przyznanie pożyczki wnioskować mogą kobiety zamieszkałe na terytorium Polski, które są przedsiębiorcami…

Details

Bruksela przedstawiła szczegóły zmian w VAT

Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe propozycje zmian dotyczących podatku VAT w odniesieniu do nowej strategii dla jednolitego rynku cyfrowego. Głównym celem Brukseli jest zmniejszenie – wynikających z różnic w krajowych systemach – obciążeń administracyjnych, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Jedną z głównych zmian ma być wprowadzenie jednolitego progu sprzedaży, którego przekroczenie skutkuje koniecznością zarejestrowania przedsiębiorcy…

Details