W biurze Rachunkowym Trust & Parners oferujemy elastyczny system współpracy, dostosowany do każdego Klienta indywidualnie, fachową i rzetelna współpracę, pełną dyskrecję. Oferujemy również możliwość odbioru dokumentów od klienta, możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera oraz konkurencyjne ceny.
Oferujemy profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych (osób fizycznych, spółek osobowych i spółek kapitałowych). Działamy w oparciu o licencję Ministra Finansów, posiadamy ubezpieczenie OC.

W Biurze Rachunkowym Trust & Partners zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie księgowości, obsługi kadrowo-płacowej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Księgowość

Biuro Rachunkowe kraków
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Rozliczanie podatku PIT, CIT oraz VAT
 • Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji CIT oraz VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb US, KRS oraz MF
 • Przygotowywanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rozliczanie podatku u źródła
 • Przygotowanie i składania deklaracji IFT-1 oraz IFT-2
 • Przygotowanie i składania obowiązkowych deklaracji GUS

Kadry i płace

Nie płać ZUS
 • Przygotowywanie list płac
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych, akt osobowych
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Przygotowywanie i przekazywania deklaracji do ZUS i US
 • Rozliczanie i składania deklaracji PFRON
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do GUS
 • sporządzenie i wysyłanie dokumentacji PFRON

Dotacje unijne

Wnioski unijne - biuro rachunkowe
 • Sporządzanie wniosków o dotacje z UE, PUP
 • Sporządzanie wniosków o płatność częściową, końcową
 • Rozliczanie otrzymanych dotacji – prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z wykorzystanej dotacji

Nadzór nad księgowością klienta

Certyfikowane biuro rachunkowe
 • nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych
 • przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji księgowej
 • przeprowadzanie weryfikacji procedur księgowych

Jesteśmy elastyczni

Nasze Biuro rachunkowe spracjalizuje się w nietypowych zleceniach. Jeżeli maja Państwo pytania wykraczające poza wyżej wymieniony zakres zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Chętnie zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami, zawsze staramy się dopasować naszą ofertę do Państwa oczekiwań. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prowadzoną księgowość.