W biurze Rachunkowym Trust & Parners oferujemy elastyczny system współpracy, dostosowany do każdego Klienta indywidualnie, fachową i rzetelna współpracę, pełną dyskrecję. Oferujemy również możliwość odbioru dokumentów od klienta, możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera oraz konkurencyjne ceny.
Oferujemy profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych (osób fizycznych, spółek osobowych i spółek kapitałowych). Działamy w oparciu o licencję Ministra Finansów, posiadamy ubezpieczenie OC.

W Biurze Rachunkowym Trust & Partners zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie księgowości, obsługi kadrowo-płacowej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Księgowość

Biuro Rachunkowe kraków
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Rozliczanie podatku PIT, CIT oraz VAT
  • Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji CIT oraz VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb US, KRS oraz MF
  • Przygotowywanie planu kont oraz polityki rachunkowości
  • Rozliczanie podatku u źródła
  • Przygotowanie i składania deklaracji IFT-1 oraz IFT-2
  • Przygotowanie i składania obowiązkowych deklaracji GUS

Kadry i płace

Nie płać ZUS
  • Przygotowywanie list płac
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych, akt osobowych
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie i przekazywania deklaracji do ZUS i US
  • Rozliczanie i składania deklaracji PFRON
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do GUS
  • sporządzenie i wysyłanie dokumentacji PFRON
Tanie usługi księgowe

Dotacje unijne

Wnioski unijne - biuro rachunkowe
  • Sporządzanie wniosków o dotacje z UE, PUP
  • Sporządzanie wniosków o płatność częściową, końcową
  • Rozliczanie otrzymanych dotacji – prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z wykorzystanej dotacji

Nadzór nad księgowością klienta

Certyfikowane biuro rachunkowe
  • nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych
  • przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji księgowej
  • przeprowadzanie weryfikacji procedur księgowych

Jesteśmy elastyczni

Nasze Biuro rachunkowe spracjalizuje się w nietypowych zleceniach. Jeżeli maja Państwo pytania wykraczające poza wyżej wymieniony zakres zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Chętnie zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami, zawsze staramy się dopasować naszą ofertę do Państwa oczekiwań. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prowadzoną księgowość.