Aktualności

You are here:

Odliczenie VAT od zakupu paliwa. Zmiany od 1 lipca 2015 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. podatników obowiązują nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Od lipca czekają nas kolejne zmiany. Stosując pewnego rodzaju uproszenie, można powiedzieć, że od kwietnia wydatki związane z tymi pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (oczywiście w całości opodatkowanej VAT) dają podatnikom prawo do odliczenia 100% wartości podatku naliczonego. Inaczej…

Details

Pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą bądź dopiero myślące o uruchomieniu własnej firmy mogą skorzystać z pomocy finansowej, jaka przewidziana jest w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Pożyczki można przeznaczyć na uruchomienie nowej działalności gospodarczej bądź na rozwój już prowadzonej firmy. Dla kogo pożyczka? O przyznanie pożyczki wnioskować mogą kobiety zamieszkałe na terytorium Polski, które są przedsiębiorcami…

Details

Bruksela przedstawiła szczegóły zmian w VAT

Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe propozycje zmian dotyczących podatku VAT w odniesieniu do nowej strategii dla jednolitego rynku cyfrowego. Głównym celem Brukseli jest zmniejszenie – wynikających z różnic w krajowych systemach – obciążeń administracyjnych, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Jedną z głównych zmian ma być wprowadzenie jednolitego progu sprzedaży, którego przekroczenie skutkuje koniecznością zarejestrowania przedsiębiorcy…

Details

Skutki podatkowe uszkodzenia firmowego składnika majątku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015 1. Uszkodzenie samochodu i przyczepy Spółka z o.o. otrzymała w marcu br. dwa odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy kolizji drogowej, w której brał udział samochód firmowy z dołączoną do niego przyczepą. Oba te składniki majątku (środki trwałe) nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Przyczepa uległa kasacji. Natomiast samochód…

Details

Termin ponownego skorzystania ze zwolnienia z VAT – interpretacja ogólna MF

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik ma prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie…

Details

Karuzele VAT: milionowe wyłudzenia a organy podatkowe nieudolne?

Karuzele podatkowe w VAT polegają na wyłudzaniu tego podatku poprzez dokonanie szeregu faktycznych i pozornych transakcji, w których uczestniczy wiele podmiotów gospodarczych, często ze sobą w różny sposób powiązanych. Najważniejszy z nich nie wpłaca należnego podatku do urzędu skarbowego, po czym znika, zanim fiskus się zorientuje, że doszło do wyłudzenia. Straty dla budżetu z tego…

Details