Aktualności

You are here:

Certyfikacja w księgowości

Certyfikacja zawodu księgowego opiera się o poświadczenie sprawdzonych w trybie egzaminów kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania wszelkiego rodzaju zawodów powiązanych z księgowością. Tego typu certyfikacja w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce składa się z czterech poziomów kształcenia, których ukończenie z wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji oraz wydania dokumentu na stosowny tytuł. Stopniem…

Details

Rachunkowość finansowa – o co chodzi?

Rachunkowość finansową zdefiniować można jako system zbierania oraz przetwarzania informacjina temat stanów i procesów mających wpływ na kształtowanie majątku danego przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa korzysta ze specyficznych metod oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które pozwalają na bieżące rejestrowanie zmian i stanu źródeł finansowania majątku, procesów wpływających na wyniki finansowe oraz dokonywanych operacji gospodarczych. Rachunkowość finansowa posiada…

Details

1 lutego 2016 roku mija ostateczny termin wysłanie ZUS IWA

Płatników składek obowiązanych jest przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy (na formularzu ZUS IWA). … Informację ZUS IWA za 2015 r. obowiązani są przekazać płatnicy składek, którzy: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (tj….

Details

Formy opodatkowania PIT: Podatek według skali czy liniowy?

Pierwsze dni każdego nowego roku podatkowego to dla części przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, czas, w którym zwykle zastanawiają się, czy korzystniejszy dla nich jest 19% podatek liniowy, czy też podatek według skali. Zwykle biorą pod uwagę możliwość korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z małżonkiem czy w sposób…

Details

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2015

Roczna deklaracja podatkowa PIT 2015 Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy niewielkie przychody i zarobki też zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy należy złożyć roczny PIT? Problemem może być również wybór formy – zatem czy należy deklarację złożyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie. Czy muszę…

Details

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – 6 najczęstrzych błędów

1. Brak ujęcia w księgach wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego roku budżetowego Obowiązek ujęcia wszystkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jeszcze przed ich zamknięciem wynika z zasady memoriału wyrażonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według niej każda jednostka jest zobowiązana do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów…

Details